+358 9 4393 460 info@paisuvanauha.fi

ikkuna- ja oviasennus

Nopeampi ja varmempi tiivistys

ikkuna- ja oviasennus

Nopeampi ja varmempi tiivistys

Rakennusten yleisimmät ilmanvuotokohdat ovat rakenteiden liitokset, kuten ikkunaliitos. Ikkuna tulisi liittää rakenteeseen niin, että sen U- arvo vastaa ympäröivän rakenteen U-arvoa. Paisuvalla nauhalla ikkunan lämmöneristys ja tiivistys pysyy joustavana ja hengittävänä koko elinkaarensa ajan. Oikein toimivalla eristyksellä on merkittävä vaikutus asumisviihtyvyyteen, asumisterveyteen ja rakennuksen elinkaareen. Paisuva nauha on ympäristöystävällinen ja energiatehokas valinta vihreämpään rakentamiseen.  Odotettavissa oleva elinkaari on vähintään 50 vuotta.

Kolmiosainen tiivistys ikkunalle saavutetaan yhdellä tuotteella, missä itsessään on:

 

1. Sisäpuolella ilma- ja höyrytiivis liitos

 

2. Joustava lämmöneristys

 

3. Ulkopuolella tiiveys sääolosuhteita vastaan

 

Yhdellä tuotteella ja yhdellä työvaiheella 100% ilmatiiviys sisäpuolelle, sääsuoja ulkopuolelle ja lämmöneristys rakenteen sisälle.

Paisuva nauha on sadeveden kestävä, hengittävä, pysyvästi elastinen ja se kykenee mukailemaan rakenteiden liikettä, joko painumalla kasaan, tai jatkamalla paisumista.

Rakennusten tiiviysmittaus ja lämpökuvaus ovat osana nykypäivän rakentamisen laadunvalvontaa. Lämpökuvauksella havaitaan ilmavuodot, eristepuutteet, kylmäsillat ja joissain tapauksissa kosteudesta aiheutuneita vaurioita. Oikein tiivistetty ja toimiva rakennus hillitsee ilmaston muutosta.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttää että vuoden 2020 päättyessä kaikkien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia. Vaatimus tiiviimmästä rakentamisesta tiukentuu ja vuoden 2019 alusta uusien julkisten rakennusten on tullut täyttää tämä vaatimus. Joustavat ja hengittävät tiivistystuotteet pitävät ilmavuodot kurissa, luovuttaen rakenteiden kosteutta pois sisätiloista. Oikein tiivistetty ja toimiva rakennus säästää lämmitys- ja viilennysenergiasta johtuvia kuluja.

 

Ikkunoiden ja ovien liitosten tiiviyden varmistamisessa tulee noudattaa vähintään kolmea periaatetta. On erilaisia tapoja saavuttaa 3- osainen tiivistys, kuten esimerkiksi julkisivun puolella sääsuojana saumausmassa tai säätä kestävä tiivistysteippi. Lämmöneristeenä polyuretaanivaahto tai villa. Sisäpuolella saumausmassa tai tiivistysteippi. Näissä menetelmissä käytetään montaa eri tuotetta ja niiden asentamisessa on monta eri työvaihetta.

Polyuretaanivaahtoa levitettäessä ympäristöön leviää haitallista isosyanaattia, mikä on luokiteltu syöpää aiheuttavaksi kemikaaliksi. Esimerkiksi Ruotsissa polyuretaanivaahdon käyttö on huomattavasti vähäisempää ja kontrolloidumpaa kuin Suomessa. Paisuva nauha on emissiovapaa, eli siitä ei haihdu haitallisia yhdisteitä asennettaessa.

 

Tectis iso-bloco one paisuvalla nauhalla ikkuna voidaan asentaa nopeammin ja tiiviimmin kuin koskaan aiemmin. Nauhassa on kaikki kolme tiivistysperiaatetta samassa paketissa. Ikkunan tiivistäminen ylivoimaisesti parhaalla tuotteella takaa tiiviyden. Nauhaa voidaan käyttää kaikenlaisessa rakentamisessa ja sen elinkaari on vähintään 50 vuotta.

Uudisrakentaminen

Nauhan käyttö uudisrakentamisessa on nopeaa, helppoa ja kustannustehokasta. Nauhan ansiosta voi jättää useita työvaiheita pois.

Korjausrakentaminen

Nauhaa voidaan käyttää korjausrakennuskohteissa, missä tilkeväli on jopa 30mm leveä. Asennuksen jälkeen rakenteita ei tarvitse erikseen saumata.

Moduulirakentaminen

Nauhoja voidaan käyttää elementtien valmistuksessa, jolloin koko ikkunarakenne on eristysvalmis työmaalle tuotaessa.

Pysyvästi elastinen All- in- one tiivistysnauha ikkuna- ja ovirakenteiden tiivistämiseen. Nauhan ilmatiiviys on 100% sisäpuolen tiivistyksissä. Nauhaeristyksellä saavutetaan nopeasti ja luotettavasti optimaallinen lämpö- ja äänieristys. Paisuvalla nauhalla saavutetaan 56dB äänen eristävyys 10mm saumassa.

Vaatimukset täyttävä U-arvo kaikkiin ikkunoihin. Esimerkiksi U-arvo: 80mm rakennesyyvys. U = 0,6W / (m2・K), mikä jo itsessään on parempi lämmöneristys kuin useimmat ikkunat. Nauhan rakenne minimoi lämpöhäviötä. Optimaallinen vesihöyryn siirtokyky sisältä ulospäin (40:1) parantaa kosteuden siirtoa ja mahdollistaa saumojen nopeamman kuivumisen.

Nauhoja on saatavilla kaikkiin yleisimpiin ikkunamittoihin, kuten 130, 170 tai 210mm karmeihin. Asennuksessa voidaan käyttää nauhaa, mikä täyttää koko eristetilan yhdellä kerralla. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös pienempiä nauhoja karmitiivistykseen, joilla myös saavutetaan riittävä lämmöneristys. Tällöin on varmistettava erillinen sadesuojatiivistys.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää !

+ 358 9 4393 460

info@paisuvanauha.fi