+358 9 4393 460 info@paisuvanauha.fi

IKKUNA- JA OVIASENNUS

Pitkäikäinen ja varma tiivistys

Rakennusten yleisimmät ilmanvuotokohdat ovat rakenteiden liitokset, kuten ikkunaliitos. Ikkuna tulisi liittää rakenteeseen niin, että sen U- arvo vastaa ympäröivän rakenteen U-arvoa. Paisuvalla nauhalla ikkunan lämmöneristys ja tiivistys pysyy joustavana ja hengittävänä koko elinkaarensa ajan. Oikein toimivalla eristyksellä on merkittävä vaikutus asumisviihtyvyyteen, asumisterveyteen ja rakennuksen elinkaareen. Paisuva nauha on ympäristöystävällinen ja energiatehokas valinta vihreämpään rakentamiseen. Odotettavissa oleva elinkaari on vähintään 50 vuotta.

Ikkunoiden tiivistämisessä tulee noudattaa kolmiosaista tiivistystä:

 

1. Sisäpuolelta ilma- ja vesihöyrytiivis

 

2. Joustava lämmöneristys ja äänieristys

 

3. Ulkopuolella tiiveys sääolosuhteita vastaan

 

Tiivistys voidaan toteuttaa eri tavoilla ja materiaaleilla. Nykyaikaiset ja ”älykkäät” materiaalit mahdollistavat liitoskohtien toimivuuden muuttuvista ilmasto-olosuhteista ja rakennustavasta riippumatta.

Paisuva nauha on hengittävä, pysyvästi elastinen ja se kykenee mukailemaan rakenteiden liikettä, joko painumalla kasaan, tai jatkamalla paisumista.

Rakennusten tiiviysmittaus ja lämpökuvaus ovat osana nykypäivän rakentamisen laadunvalvontaa. Lämpökuvauksella havaitaan ilmavuodot, eristepuutteet, kylmäsillat ja joissain tapauksissa kosteudesta aiheutuneita vaurioita. Joustavat ja hengittävät tiivistystuotteet pitävät ilmavuodot kurissa, luovuttaen kuitenkin rakenteiden kosteutta pois sisätiloista. Oikein tiivistetty ja toimiva rakennus säästää lämmitys- ja viilennysenergiasta johtuvia kuluja. 

Timpurilta Talo Oy toteutti vuonna 2023 Järvenpäässä mittavan energiaremontin, missä ikkunoiden tiivistyksessä käytettiin tectis window system- järjestelmää. Tiiveysmittauksen tulokseksi saatiin erittäin alhainen 0,3 lukema, kun keskiarvo Suomessa on noin 1. Tiiveysmittauksen tu­lok­se­na saa­daan ra­ken­nuk­sen il­man­vuo­to­lu­ku qE50. Il­man­vuo­to­lu­ku ker­too vuo­toil­ma­mää­rän suh­teu­tet­tu­na ra­ken­nus­vai­pan pin­ta-alaan (ala­poh­ja, ylä­poh­ja, ul­ko­sei­nät ovi­neen ja ik­ku­noi­neen). Mi­tä pie­nem­pi lu­ku, sen pa­rem­pi il­ma­tii­veys.

 

Ikkunoiden ja ovien liitosten tiiviyden varmistamisessa tulee noudattaa vähintään kolmea periaatetta. On erilaisia tapoja saavuttaa 3- osainen tiivistys, kuten esimerkiksi julkisivun puolella sääsuojana Tectis Pinta 600 paisuva nauha, tai säätä kestävä Sitko Connect PL tiivistysteippi. Lämmöneristeenä Tectis Thermoband WF. Sisäpuolella Sitko Connect PL tiivistysteippi. Kaikki tuotteet ovat ympäristöystävällisiä ja emissiovapaita. 

Polyuretaanivaahtoa levitettäessä ympäristöön leviää haitallista isosyanaattia, mikä on luokiteltu syöpää aiheuttavaksi kemikaaliksi. Esimerkiksi Ruotsissa polyuretaanivaahdon käyttö on huomattavasti vähäisempää ja kontrolloidumpaa kuin Suomessa. Paisuva nauha on emissiovapaa, eli siitä ei haihdu haitallisia yhdisteitä asennettaessa.

 

Tectis ThermoBand WF on paisuva lämmöneristysnauha ikkuna- ja oviasennuksiin. Nauhaa käytetään myös muunlaisten rakenteiden lämmöneristyksen parantamisessa. Paisuvalla nauhalla saavutetaan helppo, nopea ja varma lämmöneristys koko eristeen leveydeltä ja paksuudelta. Paisuvalla nauhalla varmistutaan rakenteen ja ikkuna-aukon U- arvon osalta, että tiivistys on pitkäikäinen ja toimiva.

Elementtirakentaminen tehtaalla

Nauha mahdollistaa ikkunoiden asennuksen elementtirakentamisessa tehdasolosuhteissa. Lämmöneristys kestää ja joustaa kuljetuksen ja elementtien asennuksen aikana. Nauhan ansiosta ei työmaalla tarvita muita ikkuna-asennuksen työvaiheita.

Uudis- tai korjausrakentaminen

Nauhoja asennetaan uudis- ja korjausrakentamisessa. Oli kyseessä sitten monimuotoisia, perinteisiä tai mitä vain ikkunoita, voi nauhalla toteuttaa kestävän ja helpon lämmöneristyksen. 

Pysyvästi elastinen tiivistysnauha ikkuna- ja ovirakenteiden tiivistämiseen.

Kehitetty Suomalaisiin ikkunamittoihin.

Ilmatiiveys ≤1,0 m3 / [h · m · (daPa)n]

100% ilmatiiveys saavutetaan käyttämällä Tectis Window System- järjestelmää ja siihen kuuluvia tuotteita.

Nauhaeristyksellä saavutetaan nopeasti ja luotettavasti optimaallinen lämmöneristys.

59dB äänen eristävyys

U- arvo 0,56 W/ (m2 · K)

Nauhoja on heti saatavilla 100mm ja 130mm leveyksissä.

Projektikohtaisesti myös muita mittoja tehdastilauksesta.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää !

+ 358 9 4393 460

info@paisuvanauha.fi tai info@tectis.fi